Skolā izstrādātas un tiek realizētas daudzveidīgas interešu izglītības programmas,
kuras sniedz lielu ieguldījumu izglītojamo vispusīgas personības attīstībā. Darbojas
sekojoši pulciņi:

Interešu izglītības nodarbību saraksts

2022./2023. mācību gadam

Diena

Pulciņa nosaukums

Klase

Laiks

Telpa

Pedagogs

Pirmdiena

Kombinēti rokdarbi “Pasaku darbnīca”

1.–7. kl.

14.40 –15.20

104. kab.

M. Mazūdre

Teātra darbnīca

1.–9. kl.

14.40–16.00

Aktu zāle

S. Rjabeva

Otrdiena

Mākslinieciskais noformējums un dizains

1.–9. kl.

13.00–15.20

112. kab.

T. Silinēviča

Kombinēti rokdarbi “Pasaku darbnīca”

1.–7. kl.

14.00 – 15.20

104. kab.

M. Mazūdre

Teātra darbnīca

3.–9. kl.

14.40–15.20

Aktu zāle

S. Rjabeva

Kustību aktivitātes

1.–9. kl.

7.45-8.25

14.40–16.00

Sporta zāle

S. Dorofejevs

Muzikālā darbnīca

1.–9. kl.

14.40–15.40

14. kab.

A. Kolosova

Trešdiena

Kustību aktivitātes

1.–9. kl.

07.45-08.25

14.00–16.00

Sporta zāle

S. Dorofejevs

Lasīšanas tehnikas attīstīšana

1.–4. kl.

13.10–14.30

207. kab.

N. Andrejeva

Ceturtdiena

Lasīšanas tehnikas attīstīšana

1.–4. kl.

13.10–14.30

208. kab.

N. Andrejeva

Muzikālā darbnīca

1.–9. kl.

14.40-15.40

14. kab.

A. Kolosova