Skolas vide

Sporta halle

Fiziskā veselība ir svarīga dzīves sastāvdaļa ikvienam cilvēkam. Mūsu sporta zālē ir mūsdienīgs tehniskais aprīkojums jeb nodrošinājums gan kolektīvo sporta veidu ( basketbols, futbols, volejbols, florbols ) apgūšanai, gan individuālo sporta veidu jeb spēju attīstīšanai.

Klases

Klases aprīkotas ar piemērotām un kvalitatīvām mēbelēm. Izveidoti atsevišķi kabineti vizuālai mākslai, mājturībai un tehnoloģijām, mūzikai, bioloģijai, fizikai, ķīmijai un matemātikai

Bibliotēka

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kura gan pedagogiem, gan skolēniem nodrošina pieeju informācijai.

Multisensorā istaba

Nodarbības visu maņu orgānu mijiedarbībai

Sāls istaba

Haloterapijas seansi nervu sistēmas relaksācijai

Burbuļvanna

Zemūdens masāža psihoemocionālās pārslodzes un stresa radīto seku mazināšanai

Ārstnieciskā vingrošana

Fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanas nodarbībām

Trenažieru zāle

Nodarbības veselības saglabāšanai un veicināšanai