Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšana skolā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 591. un pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola uzņem izglītojamos programmā:

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015721)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921)

Piedāvājam bezmaksas:

 • individuālās un grupu atbalsta nodarbības atbilstoši izglītojamā speciālajām vajadzībām
 • internāta pakalpojumus (no pirmdienas līdz piektdienai)
 • četrreizēju ēdināšanu (internātā dzīvojošiem)
 • psihologa konsultācijas
 • logopēda nodarbības
 • interešu izglītību
 • veselības rehabilitācijas pasākumus –
 • multisensorā istaba – nodarbības visu maņu orgānu mijiedarbībai;
 • sāls istaba – haloterapijas seansi nervu sistēmas relaksācijai (nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta):
 • burbuļvanna – zemūdens masāža psihoemocionālās pārslodzes un stresa radīto seku mazināšanai (nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta):
 • ārstnieciskās vingrošanas zāle – fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanas nodarbībām;
 • trenažieru zāle – nodarbības veselības saglabāšanai un veicināšanai.