Mācību stundas

1.
8.30 – 9.10
2.
9.20 – 10.00
3.
10.10 – 10.50
4.
11.00 – 11.40
pusdienas
11.40 – 12.10
5.
12.10 – 12.50
6.
13.00 – 13.40
7.
13.50 – 14.30
8.
14.35 – 15.15