Par mums

VĪZIJA

Skola, kurā bērns ar speciālām vajadzībām  iekļaujas fiziski un emocionāli un saņem profesionālu atbalstu.  Mācību procesā tiek ievērotas dažādas izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kuras izglītojamiem traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus.

MISIJA

Sekmēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, kas balstīts mācīšanā, audzināšanā un aprūpē, kā vienotā veselumā, nodrošinot:

  1. bērna harmoniskas personības veidošanu;
  2. iespējas un apstākļus  zināšanu ieguvei;
  3. mācīšanās priekšnoteikumus, lai veicinātu katra izglītojamā  individuālo spēju pilnveidošanu un iespējas efektīvi turpināt profesionālo izglītību vai iesaistīties darba tirgū.

VĒRTĪBAS

Drošība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa.

Teksta izmērs
Krāsu kontrasts