Par mums

VĪZIJA

Skola, kurā respektē dažādību un individualitāti, nodrošinot kvalitatīvas izglītības iespējas vietējā kopienā.

MISIJA

Skola, kurā laipni gaidīti un pieņemti skolēni ar savu individualitāti, kur katrs var pārvarēt mācīšanās izaicinājumus un patstāvīgi meklēt skaidrojumu dzīves norisēm

VĒRTĪBAS

Drošība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa.