Skolēnu pašpārvalde Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā

Skolēnu pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses.

Galvenie uzdevumi:

Skolēnu padomē ir ne mazāk kā 10 skolēni, kurus izvirza 5.-9. klašu kolektīvi. Katru mācību gadu sastāvs mainās. To vada ievēlēts skolēnu padomes prezidents.

Šajā 2022. mācību gadā skolēnu padomes sastāvā ir:

Teksta izmērs
Krāsu kontrasts