Skolēnu pašpārvalde Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā

Skolēnu pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses.

Galvenie uzdevumi:

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolēnu pašpārvalde
2023./2024. māc. g.

Kristaps Dreijers (6.a) – skolēnu pašpārvaldes prezidents

 

Jevgēņija Blūma (8.a)

Edvards Virvičs (6.a)

Andrejs Fiļjašenkovs (8.a)

Deniss Dolgovs (7.a)

Katrīna Romanova (8.a)

Edgars Ozoliņš (7.a)

Markuss Česnausks (9.a)

Paulis Smuļko (7.b)

Aleksandra Beļajeva (9.b)