Publicēts: 23.11.2021.

Piekļūstamības paziņojums

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas tīmekļvietnes www.pbp.jelgava.lv piekļūstamības prasību izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” veikts 2021. gada 23. novembrī.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne www.pbp.jelgava.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Kā mēs izvērtējām šīs tīmekļvietnes piekļūstamības prasības

Izvērtējums tika veikts, izmantojot: “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)”

Piekļūstamības alternatīvas

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas administrācijai ir svarīgi savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu ikvienam, kamēr veicam uzlabojumus, piedāvājam sazināties ar mums, lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams. Lūdzam sazināties ar skolas direktori Guntu Paslausku:

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, būsim pateicīgi, ja sazināsieties:

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.01.2021. un atkārtoti veikts 23.11.2021.

Teksta izmērs
Krāsu kontrasts