Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolotāju kolektīvs

     Savā dzīves ceļā nepārtraukti sastopam daudz un dažādus cilvēkus, daudz un dažādus profesiju pārstāvjus, taču nemainīgs paliek viens – mums katram dzīvē bija, ir un būs SKOLOTĀJI. 

     Lai nodrošinātu katra bērna izglītošanās un attīstības vajadzības, mūsu pedagogi ir elastīgi, kreatīvi domājoši, ar pedagoģisko azartu un neizsīkstošu bērnu mīlestību. Mūsu darbs ir iedvesmot, radīt situācijas, kurās izglītojamais ne vien apgūst zinības, mācās pilnveidot dažādas prasmes, bet mācās arī attiecības – ar sevi, līdzcilvēkiem, pasauli.

     Pedagogi nepārtraukti padziļina savas zināšanas dažādos kursos, semināros. Seko līdzi visām aktualitātēm un, protams, cenšas tās īstenot savā darbā. Labprāt dalās darba pieredzē un iegūtajās zināšanās viens ar otru.

      Skolotājiem ir dažādi hobiji – ir skolotāji, kuri dzied, dejo, nodarbojas ar sportu, kuri rada brīnumainus rokdarbus, zīmē vai glezno. Skolotāji ir aktīva sabiedrības daļa, labprāt apmeklē teātrus, koncertus un citus pasākumus.
      Mūsu skolas skolotāju kolektīvu raksturo vārds DRAUDZĪGUMS – mēs esam savstarpēji draudzīgi, izpalīdzīgi un atsaucīgi.

Kā jaunus prātus mācīt, kā tiem līdzēt augt?
Vai rādīt grāmatā, vai pamācības saukt?
Nē, neceri, ka padoms grāmatās tiks rasts.
Bērns, mācās būt tāds, kāds skolotājs ir pats!
(Autors nezināms)