Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas

interešu izglītības nodarbību grafiks 2023./2024. m. g.

APSTIPRINĀTS

Ar Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas

direktora 12.02.2024. rīkojumu Nr. 1-9/6

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas

interešu izglītības nodarbību grafiks 2023./2024. m. g.

Pulciņš

Klase

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Tautas dejas

 

2. – 3.klase

13.50 – 14.30

 

 

13.00 – 13.40

 

Ritmika

 

1.klase

13.00 – 13.40

 

 

 

13.00 – 13.40

Muzikālā darbnīca

 

1. – 9.klase

 

13.50 – 14.30

 

14.35 – 15.15

 

Mākslas pulciņš

 

1. – 3.klase

 

13.00 – 13.40

 

13.00 – 13.40

 

Mākslinieciskais noformējums un

dizains

2. – 8.klase

 

13.00 -15.40

 

 

 

Volejbols

 

5. – 9.klase

15.40 –  17.00

15.20 – 16.40

15.20 – 16.40

15.20 – 16.00

 

Tekvando cīņas

pamatu apgūšana

2. – 9.klase

7.40 – 8.20

 

7.40 – 8.20

13.00 – 13.40

7.40 – 8.20

13.00 – 13.40

7.40 – 8.20

13.00 – 13.40

 

Jaunie tehniķi

 

8. – 9.klase

14.35 – 16.35

 

 

 

 

Kombinētie

rokdarbi

2. – 4.klase

 

13.50-15.10

 

 

13.50-15.10

Datorapmācības

pulciņš

 

2. – 3.klase, 8. – 9.klase

 

13.50 – 14.30.

13.00 – 13.40

 

13.00 – 13.40