Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība
Karjeras izglītība
Karjeras vadības prasmes
Gribu
Varu
Daru
Prioritāte
Absolventu tālākās gaitas
Karjeras konsultācijas Jelgavā
Videomateriāli par karjeru un profesijām
Cita aktuāla informācija
Tālākizglītības iespējas
Ciemojamies Lielplatones pamatskolā