Kontakti

Direktore

Gunta Paslauska

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pirmdienās 15.00-18.00, 211.kab.
Direktore apmeklētājus pieņem arī citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots
Sekretāre

Evita Pafrāte

214.kab.
Vietniece izglītības jomā

Nataļja Andrejeva

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Ceturtdienās 15.00-17.00, vai citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots,
215.kab.
Vietniece izglītības jomā

Jekaterina Leskavniece

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Otrdienās 15.00-17.00, vai citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots,
127.kab.
vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Aleksandrs Matukevičs

221.kab.
Psihologs

Natālija Gairene-Belozuba

Pieņemšanas laiks iepriekš jāsaskaņo,
128.kab.
Sociālais pedagogs

Marina Hofmane

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Trešdienās 11.00-17.00 vai citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots,
112.kab.
Ārsts-psihiatrs

Ludmila Zilbermane

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pieņemšana katra mēneša pirmajā trešdienā
9.00-13.00
114.kab.
Logopēdi

Olga Dubrovska

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pirmdienās 8.00-8.20
Trešdienās 15.20-16.00
Medpunkts

Odrija Dombrovska

DARBA LAIKS
8.00-16.00
REKVIZĪTI

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Maksātājs: Jelgavas izglītības pārvalde Svētes iela 22, Jelgavā, LV - 3001 Reģistrācijas Nr. 90000074738 AS SEB banka UNLALV2X Konta Nr. LV07UNLA0008014130203
Saņēmējs: Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola Filozofu iela 50, Jelgavā, LV 3001