Kontakti

Direktore

Gunta Paslauska

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pirmdienās 15.00-18.00, 203.kab.
Direktore apmeklētājus pieņem arī citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots
Sekretāre

Evita Pafrāte

205.kab.
Vietniece izglītības jomā

Nataļja Andrejeva

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Ceturtdienās 15.00-17.00, vai citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots,
206.kab.
Vietniece izglītības jomā

Egija Blaua

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Otrdienās 15.00-17.00, vai citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots,
102.kab.
Vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Kaspars Tiltiņš

Psihologs

Natālija Gairene-Belozuba

Pieņemšanas laiks iepriekš jāsaskaņo, 103.kab.
Sociālais pedagogs

Marina Hofmane

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Trešdienās 11.00-17.00 vai citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots,
208.kab.
Ārsts-psihiatrs

Ludmila Zilbermane

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pirmdienās 17.00-19.00 vai citā laikā, kas iepriekš savstarpēji saskaņots,
105.kab.
Logopēdi

Olga Dubrovska

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pirmdienās 8.00-8.20
Trešdienās 15.20-16.00
Medpunkts

Olga Nikolajeva
Odrija Dombrovska
Nadežda Jeromane

DARBA LAIKS
No pirmdienas līdz ceturtdienai 8.00-20.00
Piektdienās 8.00-15.00
REKVIZĪTI

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Filozofu iela 50, Jelgava, LV 3001.
Reģistrācijas Nr 90000074738
Valsts kase
Kods TRELLV 22
Konta Nr LV64TREL9810420540010
Teksta izmērs
Krāsu kontrasts