Internāts

Skolā ir sava dienesta viesnīca, kur ir iespēja nakšņot 20 izglītojamajiem.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas izglītojamo dienas režīms
2022./2023. mācību gads

*Pirmdienās šajā laikā izglītojamie ierodas internātā.

Piektdienās izglītojamie pēc mācību stundām dodas mājās.