Par skolu

Skolas vēsture sākās 1873.gadā, kad no Salaspils uz Jelgavu tika pārcelta Kurlmēmo skola. Kurlmēmo skola pastāvēja līdz Pirmajam pasaules karam un pēc tā, 1920.gadā skola atsāka savu darbu. 1926.gadā Saeimas budžeta komisija atļāva par piešķirtajiem 100000 latiem būvēt jaunu skolas ēku. 1928.gadā notika skolas iesvētīšana jaunajā ēkā. Kurlmēmo skola pastāvēja līdz Otrajam pasaules karam. Pēc kara ēka tika izmantota kā vidusskola, kultūras nams un bērnunams.

1980.gadā uz likvidētā bērnunama bāzes tika dibināta sanatorijas internātskola nervoziem bērniem, turpmāk – bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām. 2005. gadā izglītības iestāde pārdēvēta par Jelgavas 2.sanatorijas internātpamatskolu.

2008.gadā notika skolas reorganizācija un ar 24.07.2008. Jelgavas Domes lēmumu Nr.10/4 ar 2008. gada 1. augustu skola reorganizēta par Jelgavas speciālo internātpamatskolu.

2013.gada 31.maijā atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta lēmumam Nr.2-26/199 nosaukums „Jelgavas speciālā internātpamatskola” nomainīts uz „Jelgavas 2.internātpamatskola”.

Ar 2014.gada 1.jūliju saskaņā ar 27.02.2014. Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.2/1 Jelgavas 2. internātpamatskolai tika nodotas arī Jelgavas 1. pamatskolas funkcijas.

Ar 2019.gada 1.jūliju skolas nosaukums – „Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola”, 20.06.2019. Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 7/4 „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2. internātpamatskola” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana”.