Izglītības programmas

Izglītības programmas kods

21011111

pamatizglītības programma

Izglītības programmas kods

21015211

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem

Izglītības programmas kods

21015311

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

Izglītības programmas kods

21015411

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām

Izglītības programmas kods

21015611

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Izglītības programmas kods

21015711

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem

Izglītības programmas kods

21015721

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem