Mākslinieciskais noformējums un dizains

     Mākslinieciski radošā darbība ir viena no visaugstākajām brīvības izpausmēm bērna dzīvē. Ar radošas darbības palīdzību bērna pasaule veidojas manāmi skaistāka, priecīgāka, daudzveidīgāka, emocionālāka, plašāka un veselīgāka.
     Darbojoties pulciņā tiek veicināta skolēnu izdoma un fantāzija, krāsu un formu izjūta, kā arī praktiskas iemaņas, strādājot ar dažādiem materiāliem – kartonu, papīru, otrreiz lietojamiem materiāliem, dabas materiāliem, tekstilmateriāliem.
     Pozitīva radošā darbība mērķtiecīgi pārveido, bagātina un attīsta vidi, rada jaunu sociāli nozīmīgu materiālu vērtību.