Mūzikas darbnīca

     Interešu izglītības pulciņu „ Mūzikas darbnīca” apmeklē skolēni no 1.-9. klasei. Iestājoties pulciņā, nav nepieciešamas priekšzināšanas.
     Dziedot skolēni apgūst vokālās un kolektīvās muzicēšanas prasmes. Prasme uzstāties publikas priekšā veido savstarpējas saskarsmes iemaņas.
     Mūzikas darbnīcas dalībnieki aktīvi piedalās skolas pasākumos: Skolotāju dienā, Valsts svētkos, Ziemassvētkos, Mārtiņdienā, Lieldienās, Mātes dienā. Pasākumu gatavošanās laikā skolēni apzinās un izprot piederību tautas, valsts, kopienas kultūrai. Pilnveido zināšanas par latviešu un citu tautu kultūras tradīcijām.
     Praktiski darbojoties ar mūzikas instrumentiem, tiek radīta interese par muzicēšanu. Piedaloties mūzikas pasaku inscenējumos, skolēni iepazīst citus mākslas veidus un to izteiksmes līdzekļus.