Teatrālā darbnīca

     Interešu izglītības programma “Teatrālā darbnīca” skolā darbojas vairāk nekā 10 gadus. Bērniem tiek dota iespēja radoši izpausties, iejusties dažādos tēlos, ar dažādiem uzvedumiem bagātināt skolas pasākumus. Apmeklējot nodarbības, bērni mācās darboties komandā, kļūst atvērtāki, drošāki un mācās prasmi uzstāties.
     Interešu izglītības programmā “Teatrālā darbnīca” ir lieliska iespēja sevi pilnveidot gan runas mākslā, gan aktiermeistarībā. Intensīvi līdzdarbojoties, var pārvarēt savu kautrīgumu un bailes no uzstāšanās publikas priekšā. Pakāpeniski pierodot pie skatuves un dažādām improvizācijas tehnikām, jaunietis pierod brīvi kustēties, runāt, improvizēt un prezentēt sevi. Improvizācija rosina iztēli un nepiespiestu domu, ideju plūsmu.