Lasīšanas tehnikas attīstīšana

Pulciņa nodarbībās skolēni mācās:

Skolotājs savā darbā izmanto dažādu veidu vingrinājumu, kas palīdz attīstīt skolēnu lasīšanas tehniku: