Veļu laiks skolā

     Oktobra beigās arvien biežāk skolēnu sarunās var dzirdēt pieminam vārdu “Helovīns”, taču nedzird pieminam Veļu laiku, kas ir no Miķeļiem līdz Mārtiņiem.
     Mēs pārņemam citu kultūru tradīcijas, bet bieži vien nezinām šo svētku nozīmi. Tāpēc skolā gan dizaina un tehnoloģijas stundās, gan interešu izglītības pulciņā “Kombinētie rokdarbi” runājām par latviešu svētkiem un tradīcijām saistībā ar šo laiku, kad daudzās valstīs, tostarp Latvijā, svin svētkus, kuros tiek godināti un pieminēti mirušie.
     Palēnām no skolēniem zināmajiem “Helovīniem”, meklējot kopīgo ar Latviešu Veļu laiku, mēs lēnām atgriežamies pie mūsu latviešu tradīcijām.
     Skolēni ar interesi iesaistījās dekorāciju izveidē, dalījās ar padomiem un jaunām idejām nākamajam gadam.

Skolotāja Melita Mazūdre