Valodu nedēļa 2020

„Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja.
Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne.
Valoda ir cilvēks.”
Jānis Klīdzējs

     No 2.–6. novembrim skolā norisinājās Valodu nedēļa. Skolēniem tika dota iespēja parādīt savas zināšanas sakāmvārdu paralēlēs trijās valodās – latviešu, krievu un angļu valodā, skandēt skaitāmpantus, kā arī piedalīties glītrakstīšanas konkursā “Raksti glīti!”

     Paldies skolotājām Aijai, Elitai, Svetlanai, Ilonai un Kristīnei par ieguldīto darbu!