Aktuālās Vakances

Aicinām darbā DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJU speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,5 slodzes jeb 15 stundas nedēļā). Ir iespēja vadīt pulciņu 3 stundas nedēļā.

Darba pienākumi:

 • īstenot dizains un tehnoloģiju programmas apguvi 6.-9. klašu izglītojamajiem un pulciņu “Kombinētie rokdarbi”;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem. 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (vēlams B programmas sertifikāts speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā);
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājums:

 • mēnešalga 1035 euro par slodzi, saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ietverot papildu piemaksa par darbu specifiskos apstākļos;
 • pozitīvs, atbalstošs kolektīvs.

Pieteikuma dokumenti

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

Pieteikumu iesniegšana

 • Filozofu iela 50, Jelgavā
 • pbp@izglitiba.jelgava.lv
 • tālrunis informācijai 63013333, 636023866, 63021773