Rudens darbu izstāde

Virpuļu virpuļiem griezdamies vējiņš,
Krāsainas lapas kā taureņus nes,
Tīrs vēl pirms minūtēm dažām bij` celiņš,
Mirklis un stāvam uz paklāja mēs.
Kastaņas, vītoli, bērzi un kļavas,
Šūpojas ritmā, kā diriģē vējš,
Sniedz rudens valsim tie plaukstiņas savas,
Tevi uz deju šo uzlūdzu es.
Valsi ar saulīti mākonis dejo,
Uz raibā paklāja griežamies mēs,
Matus vējš plivina, klusiņām smejot,
Nemanām krēsla kā gaismu jau dzēš.
Dungoju, piekļāvis vaidziņam vaigu,
Mēness ar zvaigznēm jau dejo mums līdz,
Virpuļo lapas, mēs, nejūtot laiku,
Nāciet jūs arī, vēl tālu ir rīts.

3.-5.c, 1.-4.d, 4.-8.e, 1.-9.f klašu skolēnu zīmējumu izstāde „Rudens valsis manā Latvijā”