Pirmā pieredze animācijā 6.,7.c klasei

     Savu izdomu un radošo pieeju animācijas veidošanā izmēģināja arī 6.,7.c klases kolektīvs.
     Skolēni veidoja tēlus pēc pasakas “Pieci draugi” galveno varoņu apraksta. Šo animāciju skolēni velta Latvijas dzimšanas dienai. Arī Latvijai ir nepieciešami pieci draugi – Spēkainis, Visgarais, Mantzinis, Kauslis un Mazulītis, lai kopā veiksmīgi vadītu valsti, kā to darīja pieci labi draugi pasakā.