Pēdējais zvans

     Laiks strauji iet uz priekšu un, skat, klāt maijs ar savu reibinošo ceriņu smaržu, ābeļziedu baltajām kupenām un koši dzeltenajiem pieneņu ziediem, kas bērnos raisa smaidu un labas emocijas.
     Klāt ir arī pēdējā skolas diena šajā mācību gadā! Skolas pagalmā bērnus sagaida krāsaini tauriņi, lai kopā dotos vasaras brīvlaika piedzīvojumos.
     Vēl tikai īsu brīdi būsim kopā noslēguma pasākumā “Uzredzēšanos skola, sveika vasara!”. Pasākumu atklāja skolas direktore Gunta Paslauska ar skaistiem vārdiem uzrunājot visus klātesošos – skolēnus, viņu vecākus un skolas darbiniekus. Direktore pasniedza atzinības rakstus izglītojamiem par centību mācībās, labu uzvedību un piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos. Par labiem sasniegumiem mācībās šajā mācību gadā skolas balvu saņēma 4.a klases izglītojamais Vladislavs Slavinskis un 6. b klases izglītojamais Deniss Vikainis. 8. b klases skolniece Anastasija Vikaine saņēma balvu par iegūto 3. vietu Latvijas Krievu kultūras un izglītības svētku “Tatjanas diena” radošo darbu konkursā. 1.c klases skolniece Adriāna Untāla, 4. c klases skolnieks Markuss Maiks Mežancis un 6.e klases skolniece Veronika Dmitrijeva saņēma pateicību par piedalīšanos Ādažu Mākslas un mūzikas skolas organizētajā vizuālās mākslas konkursā “Gaujas mozaīka Ādažos”.

     Atbalsta personāls par labiem rezultātiem pozitīvas uzvedības veicināšanā 2. semestrī pasniedza:
• atzinības rakstus: 5.-6. a klasei un klases audzinātājai Aijai Smagarei, 1.-4.b klasei un klases audzinātajai Tatjanai Beinarovičai, 5.-9.e klasei un klases audzinātajai Andai Vainovskai un 5.-9.f klasei klases audzinātajai Anitai Bošai;
• diplomus “Labākā klase uzvedībā” – 1.-2. b klasei klases audzinātajai Ludmilai Raguckai-Ragovskai, 5.-7. d klasei klases audzinātajai Irinai Bistrovai.
     Par svētku koncertu rūpējās un svētkus izteiksmīgākus un skanīgākus darīja interešu izglītības pulciņa “Muzikālā darbnīca” un “Teātra darbnīca” dalībnieki skolotājas Svetlanas un Antoņinas vadībā. Zālē skanēja skanīgas dziesmas, dzejoļi, bet 1.-4.b klašu skolēni iepriecināja klātesošos ar jautru deju.
     Novēlam visiem drošu un saulainu vasaru!
     Uz tikšanos 1. septembrī!

Direktores vietniece L.Naumova un psiholoģe N. Gairene-Belozuba

Galerija