Mācāmies kopā ar Mariju no grāmatiņas
"Mana aritmētikas grāmatiņa"

     Biedrība “Dramaturgu asociācija”, ar sponsores Vinetas Atvaras atbalstu,ir izdevusi dramaturģes, mediķes Birutas Zujānes pieredzes stāstu“Mana aritmētikas grāmatiņa”. Šis stāsts ir par meiteni Mariju, par to kā viņa iemācījās saskaitīt, izmantojot paņēmienu ‘saskaitīšana’, kam pamatā ir divi vienādi cipari. Autore raksta: “ Vienā no simtajām reizēm, gandrīz bezcerībā, man sarakstījās vairākas saskaitīšanas darbības viena virs otras, un Marija iesaucās, ka 2+3 ir 5. Marija atpazina un izmantoja to, ko viņa zināja.”
     Grāmatiņas galvenais varonis ir bērns. Viņš mācās saskaitīt, zīmē, spēlē improvizētas klavieres, smejas, kad “6 govis danco polku, 4 mušas sēž uz ragiem”, vingro, dod vārdus Marijas zīmētajiem cilvēciņiem un iet ar tiem pastaigā gar jūru, pa pļavu. Grāmatiņā bērns ir radošā procesā. Procesā, kas sagādā prieku, spēlējoties, ne baidoties, ka kļūdīsies vai nezinās. Grāmatiņa ir Draugs, ar kuru var būt kopā katru dienu.
     Mērķauditorija ir īpašie bērni un visi tie, kas palīdz bērnam mācīties, bet grāmatiņa var noderēt arī pirmsskolas vecuma bērniem.