Mūsu skolas pedagogi piedalās mācību gada noslēguma seminārā

     Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā
     2022. gada 8. jūnijā

     Katru gadu pilsētas pedagogi tiekas Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā mācību gada noslēguma seminārā. Šogad pedagogiem bija iespēja noklausīties Artūra Miksona, ārsta psihoterapeita, lekciju “Krīžu emocionālās aizsargreakcijas” un apmeklēt darbnīcas, kurās pilsētas pedagogi dalījās savā darba pieredzē. Arī mūsu skolas pedagogi dalījās savā pieredzē divās darbnīcās – “Skolēnu aktīvās darbības organizēšana sākumskolas posmā” un “Skolēnu aktīva darbība kultūras un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos.”
     Sākumskolas skolotāji dalījās pieredzē, kā mūsdienīgā izglītības procesā skolēnam dot iespēju piedzīvot mācīšanos kā sev nozīmīgu, dot iespēju apgūt tādu materiālu, kas viņam svarīgs, attīstīt sadarbības prasmes. Mākslas jomas priekšmetu skolotāji dalījās pieredzē, kā tiek organizēta un kā noris skolēnu aktīva darbība vizuālās mākslas, literatūras, mūzikas, teātra mākslas stundās speciālās izglītības programmās.
     Pēc prezentācijām starp mūsu skolas pedagogiem un kolēģiem no citām skolām raisījās interesantas sarunas par dzirdēto, skatīto, analizēto, pieredzēto. Visi kolēģi atzina, ka sekmīgai mācību satura apguvei ļoti svarīgi ir novērtēt, izvērtēt un ievērot katra skolēna individuālās vajadzības.

Skolotājas Anda Vainovska un Ineta Šteinberga

Galerija