Latvijas dzimšanas dienas svētki skolā

18. novembra svētku programma

17. novembrī plkst. 8.30 klašu telpās svinam Latvijas 103. dzimšanas dienu.

• 8.30 direktores svētku uzruna Zoom platformā
• Kopīga Latvijas valsts himnas dziedāšana klasēs
• Interešu izglītības pulciņu „Teātra un mūzikas darbnīcas” dalībnieku priekšnesums
• Alternatīvās mācību stundas (4×25 min.) „Ko es zinu par Latviju?”
• Sarkanbaltas sveču kompozīcijas izlikšana skolas pagalmā

 

 

18. novembrī ikviens jelgavnieks aicināts veidot sarkanbaltas sveču kompozīcijas pie savām privātmājām un arī dzīvokļu logos vai uz balkoniem kopīgi ģimenē izjūtot valsts svētkus.

Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.

(Anna Sakse)

     17. novembra rītā skolā konferenču platformā Zoom atskan G.Rača dziesma “Daudz laimes, Latvija!” Skolēni saposušies svētku tērpos atplaukst smaidā un pacilātā garastāvoklī saiet pa klasēm. Sākas svētki.
     Klasē uz lielā ekrāna skolēni ierauga skolas direktori ļoti labestīgu un smaidīgu. Noklausāmies viņas svētku uzrunu. Skan Latvijas himna – bērni pieceļas kājās un visi dziedam svinīgā noskaņā.
     Skolā šodien ir alternatīvā diena “Esmu Latvijas patriots”. Skolotāji vada nodarbības pa klasēm. Bērni veido dažādus rokdarbus: top svētku lukturītis, veiksmes poga; top Latvijas skati ar latvju zīmēm izdaiļoti. Skolēni iepazīst tuvāk Latvijas simbolus, savelk Latvijas karti, liek puzles par Latvijas novadiem, skatās filmu par Latvijas Valsts proklamēšanu, noskatās filmu par Jelgavu 1918.gadā “Vienīgā fotogrāfija”; mūzikas skolotājas vadībā skolēni izdzied vairākas dziesmas par Latviju.
     Nodarbību starplaikos pa klasēm notiek sveču kompozīciju izlikšana skolas pagalmā. Top 14 latvju zīmes. Skolēni ir iemācījušies četrrindītes par Dzimteni, tās noskaita pie izveidotās kompozīcijas.
     Skolā valda svinīga noskaņa. Bērni bauda svētku pusdienas, kā arī tiek cienāti ar svētku konfektēm.
Skolēni dodas mājās, degošie svecīšu raksti ļoti skaisti izdaiļo mūsu skolas pagalmu

Skolotāja Astra Bitēna