Konkursi un pasākumi

Izglītojamie regulāri piedalās ārpusskolas konkursos un pasākumos: