Izlaidums

    Skaistajā un saulainajā 15. jūnija dienā skolā notika 9. klašu izlaidums. Skolā bija jūtama svētku gaisotne. Zālē pulcējās satrauktie absolventi, gandarītie skolotāji un lepnie vecāki.
     Skolas direktore sirsnīgi sveica absolventus, saņemot apliecības par pamatizglītības iegūšanu. Viņa vēlēja absolventiem izvirzīt tuvākus un tālākus dzīves mērķus, kā arī sasniegt tos. Mērķu sasniegšanā skolā iegūtās zināšanas kalpos par lielisku atspēriena punktu. Savukārt absolventu vecāki pateicās pedagogiem par viņu lielo ieguldījumu skolēnu mācību rezultātu sasniegumos.
     Pēc svinīgās daļas absolventus sveica radi un draugi. Skolas pagalmā absolventi cerību pilni palaida gaisā balonus un nofotogrāfējās. Tad sekoja pārsteigums absolventiem un pedagogiem – garšīga torte.

Skolotāja Antoņina Kolosova

Galerija