Interešu izglītība

Skolā izstrādātas un tiek realizētas daudzveidīgas interešu izglītības programmas,
kuras sniedz lielu ieguldījumu izglītojamo vispusīgas personības attīstībā. Darbojas sekojoši pulciņi:

[layerslider_vc id=”1″]

Interešu izglītība

Skolā izstrādātas un tiek realizētas daudzveidīgas interešu izglītības programmas,
kuras sniedz lielu ieguldījumu izglītojamo vispusīgas personības attīstībā. Darbojas sekojoši pulciņi:

Our Teachers