Domājot par mūsu skolas izglītojamo karjeras iespējām un izvēli, šoreiz mūsu ceļš veda ārpus Jelgavas valstspilsētas robežām uz Lielplatones pamatskolu – atbalsta centru, lai vairāk uzzinātu par profesionālās pamatizglītības programmām „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Būvdarbi”.

Mūs laipni sagaidīja skolas direktors Andris Urbāns ar savu atbalsta komandu. Pedagogi iepazīstināja ar skolas dzīvi un izstāstīja par iegūstamo profesiju specifiku, atbildēja uz bērnu uzdotajiem jautājumiem un veda mūs ekskursijā par skolu.

Skaistais galda noformējums un pagatavotais cienasts radīja pārliecību, ka apgūstamā profesija ir vērtīga darba dzīvei, kā arī ikdienai. Bija iespēja vērot praktisko nodarbību, kur skolas audzēknis apguva prasmi veikt sienas apdari.

Dienas beigās katram mūsu bērnam bija iespēja izveidot savu sapņu namiņu no Selgas cepumiem un saldās biezpiena masas.

Paldies, Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra komandai par sirsnīgo uzņemšanu!

Direktores vietniece Egija Blaua