“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021.”

     Šajā mācību gadā turpinājām sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Vienu reizi mēnesī bibliotekāre Dace ciemojās mūsu skolā, lai iepazīstinātu mūs ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021.”grāmatām. Kopā ar bibliotekāri bērni lasīja, analizēja, vērtēja dažādas grāmatas. Bibliotekāre ļoti veiksmīgi prata ieinteresēt un aizraut bērnus. Skolēni izdzīvoja grāmatu galveno varoņu piedzīvojumus. Bērniem radās vēlme turpināt lasīt, biežāk apmeklēt bibliotēku.
     Bibliotekāre Dace noorganizēja tikšanos ar dzejnieci Ievu Samausku. Dzejniece lasīja savus dzejoļus, pastāstīja, kā dzejoļi rodas, kur viņa meklē iedvesmu jauniem dzejoļiem. Bija sagatavojusi katram bērnam personalizētu skaistu dzejoļu kartīti ar savu autogrāfu.
     Par centīgu lasīšanu Latvijas Neredzīgo bibliotēka sagatavoja skolēniem pateicības un nelielas pārsteiguma dāvaniņas.

Skolotājas Elita Škinča un Astra Bitēna

Galerija