Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

     Veiksmīgi noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2020”, kurā piedalījās Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēku. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Latvijā veiksmīgi darbojas no 2001. gada, tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva un skola tajā piedalījās jau otro gadu.
     Sadarbībā ar bibliotēku vairāki lasīšanas veicināšanas pasākumi notika klātienē, bet sakarā ar Covid-19 ārkārtas situāciju darbs projekta ietvaros tika veikts arī attālināti. Bērnu žūrijas eksperti ne tikai lasīja grāmatas, bet pārrunāja izlasīto un veidoja zīmējumu izstādes. Ņemot vērā sarežģītos apstākļus valstī, kolekcijas lasīšanas un vērtēšanas laiks tika pagarināts līdz februāra beigām, nevis kā ierasts līdz janvāra beigām, tāpat dalībniekiem tika atļauts nobalsot par interesantāko grāmatu, izvēloties no 3 – 4 izlasītajām, nevis 6 kā paredz projekta noteikumi. Pēc grāmatu izlasīšanas tika aizpildītas elektroniskās anketas un rezultātā apkopots Bērnu žūrijas ekspertu vērtējums. Pirmās trīs vietas piešķirtas grāmatām:

     1. “Vilka midzenis” (Anna Starobiņeca);
     2. “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās” (Anita Rupeika);
     3. “Krāsu mošķis” (Anna Ļenasa).    

     Visi “Bērnu žūrijas” eksperti saņēma balvas par dalību projektā, bet katra klase atsevišķi ieguva Pateicības rakstu.
      Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka izsaka pateicību skolas vadībai, kā arī skolotājām Elitai Škinčai un Aijai Smagarei par veiksmīgu sadarbību un projekta realizēšanu ārkārtas situācijas laikā!

04.03.2021.
Iveta Dārzniece
LNerB Jelgavas filiālbibliotēkas vadītāja