2022. gada absolventu tālākās gaitas

  1. Izglītojamie ar garīgas veselības traucējumiem (IP 21015711, 21015721)

Jelgavas Amatu vidusskola:

  • Frizieris – 1

Jelgavas tehnikums:

  • Sausās būves tehniķis – 1

Veselības stāvokļa dēļ nemācās un nestrādā – 2

  1. Izglītojamie ar garīgās attīstības  traucējumiem (IP 21015811, 21015821)

Strādā – 3

  1. Izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (IP 21015911, 21015921)

Veselības stāvokļa dēļ nemācās un nestrādā – 3