2020. gada absolventu tālākās gaitas

  1. Izglītojamie ar garīgas veselības traucējumiem (IP 21015711, 21015721)

Jelgavas Amatu vidusskola:

  • Frizieris – 1
  • Montāžas darbu atslēdznieks – 1
  • Pavārs – 1

Jelgavas tehnikums:

  • Automehāniķis – 1
  1. Izglītojamie ar garīgās attīstības  traucējumiem (IP 21015811, 21015821)

Jelgavas Amatu vidusskola:

  • Pavāra palīgs – 4
  • Konditors – 1

Strādā – 1

  1. Izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (IP 21015911, 21015921)

Veselības stāvokļa dēļ nemācās un nestrādā – 1