Karjeras vadības prasmju attīstīšana

Iepazīstam profesijas Jelgavas Amatu vidusskolā
Otra vizīte Jelgavas Amatu vidusskolā
Informācijas diena Jelgavas tehnikumā
Ciemojamies Lielplatones pamatskolā