Zinību diena Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā

1. septembris ir Zinību diena. Skolās sākas jaunais mācību gads, skolēni pulcējas savās skolās. Arī mēs pulcējāmies savas skolas aktu zālē. Ar laba vēlējumiem skolēnus un skolas darbiniekus sveica skolas direktore Gunta Paslauska. Direktore īpaši uzrunāja pirmklasniekus, vēlot viņiem, lai pirmā skolas diena paliek gaišā atmiņā. Savukārt 9. klašu audzēkņus mudināja pārdomāt un jau tagad izvērtēt savus nākotnes ceļus, kuru šķietami ir tik daudz, bet patiesībā nemaz nav tik viegli atrast katram savu īsto. Ir vērts pēdējā skolas gadā veltīt mācībām vairāk laika. Vecāki tika aicināti pamanīt bērnu sasniegumus un tos uzslavēt. Un savlaicīgi pamanīt neveiksmes un būt par galveno atbalstu to pārvarēšanā.

Ceļojumā uz pasaku zemi mūs visus aizveda jautra pirātu meitene, kura skolēnus aicināja līkloču dejā un spēlēs. Dejoja pat vismazākie un kautrīgākie, viņu acis staroja priekā! Kopā ar pirātu meiteni skolēni no košām un raibām lentām izveidoja dzirnavas, kuras darbojoties „samala” katram skolēnam pa nelielam dāvanu maisiņam.

Atvadoties pirātu meitene novēlēja – dabas skaistums, bērni un veci cilvēki ir jāapbrīno. Bet tādas iezīmes kā augstprātība, nežēlība un nepacietība nav un nebūs.

Sekosim šim padomam!

Skolotājas Anda Vainovska un Anita Boša