Sporta diena

Šajā mācību gadā iesākām jaunu skolas tradīciju. Sporta dienā skolēni ar pedagogiem devās pārgājienā uz pastaigu laipām Svētes upes palienes pļavās.

Pārgājiena mērķis bija iepazīt Jelgavas skaistākos apskates objektus.

Skolēniem, nonākot pārgājiena galapunktā, bija jāpilda dažādi, interesanti uzdevumi – komandām no atsevišķiem burtiem bija jāsaliek Latvijas novadu nosaukumi, jāuzceļ telts, jāiekur ugunskurs un neierastā veidā jāpārnes ūdens no viena spaiņa otrā pēc iespējas vairāk.

Dienas aktivitātes prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet arī apdomību un skolēnu sadarbību.

Visiem bija gandarījums par interesanti pavadīto dienu.

Lai ir prieks izzināt Jelgavas apkārtni!

 

 

Direktores vietniece Egija Blaua