Pieredzes brauciens uz Iecavas pamatskolu

2. novembrī skolas administrācija, atbalsta personāls un metodisko komisiju vadītāji devās pieredzes braucienā uz Iecavas pamatskolu.

Tikšanās  noritēja sirsnīgā  gaisotnē.  Sarunas gaitā  pedagogi dalījās ar pieredzi  skolas darba organizēšanā, veiksmīgākajiem risinājumiem realizējot iekļaujošo izglītību. Secinājām, ka  daudzas lietas darām līdzīgi, izmantojot dažādas metodes izglītības programmu apguvē.

Brauciena dalībniekiem bija  iespēja ne tikai  iepazīties un izrunāties par svarīgiem jautājumiem, bet arī iepazīties ar Iecavas pamatskolas telpām.

Tikšanās  deva lielāku  izpratni iekļaujošās izglītības jautājumos, idejas  kā pilnveidot  mācīšanās procesu  un iedvesmu turpmākajam darbam.

Skolotāja Ita Jodele