Miķeļdiena skolā

Rudens ražas svētki skolā tika atzīmēti 29. septembrī ar augļu, dārzeņu izstādi un Miķeļdienas tirgu. Visas klases skolēni atbalstīja un kopā ar vecākiem un pedagogiem izveidoja interesantu augļu un dārzeņu veidojumu izstādi.

Skolēni no mājām uz tirdziņu bija sanesuši dažādus labumus un tirdziņā bija iespēja mainīties ar tiem savā starpā. Mainīšanās sanāca ļoti azartiska.     Tirdziņa beigās bērni priecājās par jauniegūtajiem labumiem: gan ēdamām lietām, gan citādiem pārsteigumiem.

Skolotāja Astra Bitēna