Mācību gada noslēgums 31. maijā

31. maijā Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas pedagogi, skolēni, skolas darbinieki un skolēnu vecāki piedalījās mācību gada noslēguma svinīgajā pasākumā.

Rīts skolēniem sākās ar klases stundu, klases audzinātāja labu vēlējumiem un liecību saņemšanu.

Pēdējo reizi atskanot skolas zvanam, visi pulcējās aktu zālē. Svinīgo pasākumu ieskandināja skolas apvienotais koris. Ar jautru deju un apsveikumu skolotājiem skatītājus priecēja 1.-4.b un 9.b klases skolēni.

Pēc neliela koncerta tika sveikti skolēni, kuriem ir labas sekmes šajā mācību gadā.

Skolas kolektīvs ir gandarīts un lepns par skolēniem, kuri uzrādījuši labas sekmes mācībās un ar labiem rezultātiem startējuši dažādos pasākumos pilsētā, valstī un starptautiskā mēroga konkursos. Kā atzina direktore Gunta Paslauska: “Mēs esam varējuši un darījuši!”. Aktivitāšu sarakstā ir dalība:

  • trijos starptautiskajos zīmēšanas konkursos,
  • pasaulē lielākajā informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājumā 5.-12. klasei – Bebr[a]s,
  • skolēnu spartakiādes sacensībās volejbolā 8.–9. klašu zēniem,
  • projektā Junior Achievement Latvia ar dibināto Skolēnu mācību uzņēmumu Gaismīte.

Skolēniem tika pasniegti diplomi un balvas.

Direktore pateicās ikvienam pedagogam par nesavtīgo darbu mācību gada laikā. Vecākiem, par ieguldīto darbu, pacietību, iecietību un sirdsgudrību  šajā mācību gadā, kopīgi sadarbojoties un sekojot līdzi savu bērnu mācību procesam. Tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu, nodrošinot kārtību, tīrību, lai visi varētu justies droši mācību procesa laikā. “PALDIES ikvienam, kas uzskatīja, ka attiecības skolā un dzīvē jāveido savstarpējā cieņā un sadarbībā”.

Svētku noslēgumā visi kopīgi noskatījāmies videofilmiņu “Mūsu skolas dzīves mirkļi mācību gada garumā”, kas atgādināja par skaistu kopīgi pavadītu laiku.

Lai visiem droša, veselīga un gaiša vasara!

Skolotājas Svetlana Rjabeva un Antoņina Kolosova

Mācību gada noslēguma svinīgais pasākums