Lepojamies!

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolotāja Ludmila Ragucka-Ragovska par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu izglītošanā apbalvota ar Jelgavas valstspilsētas domes Pateicības rakstu!

Ludmila Ragucka-Ragovska Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā strādā 22 gadus, kopējais pedagoģiskais stāžs – 33 gadi. Liela darba pieredze ir uzkrāta, strādājot sākumskolas posmā.

Skolotāja prasmīgi atrod saikni ar skolēniem, ir iejūtīga, laipna, bet tajā pašā laikā prasīga un meistarīgi noliek robežas. Skolas svētku pasākumi nav iedomājami bez vizuāli krāšņa, atraktīva klases priekšnesuma – iestudētas dejas vai lugas fragmenta. Kolēģi saka, ka uz Ludmilu var paļauties, vienmēr sniegs palīdzību, atbalstu. Ir ieinteresēta savā profesionālajā izaugsmē, un kursos iegūtās zināšanas aktīvi īsteno savā darbā un dalās pieredzē ar kolēģiem.

NO SIRDS APSVEICAM!