Lepojamies!

4. jūnijā mūsu skolas 8.a klases skolēns Andrejs Fiļjašenkovs saņēma Izglītības kvalitātes balvu par augstiem mācību sasniegumiem 2023./2024. mācību gadā. Balvu pasniedza Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Lepojamies ar Andreja mācību sasniegumiem!