Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētki skolā

Maza mana tēvu zeme

Divu roku platumā.

Mīļa mana tēvu zeme

Divu plaukstu siltumā.

Dziļa mana tēvu zeme

Visa mūža garumā.

                        (K.Skujenieks)

 

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, skolēni lasīja tautasdziesmas par Latviju, dejoja latviešu tautas dejas, gāja rotaļās, iepazinās ar Zemgales novada tautas tērpiem. Lai uzzinātu, kas ir patriotisms – skolēni iepazinās ar skolotājas Ingas veidoto prezentāciju “Mana Latvija” un piedalījās viktorīnā “Ko zinām par Latviju?”.  Katra klase Latvijai veltīja savus novēlējumus.

            Kopā būšanas prieks, piederības sajūta un kopīgas svētku pusdienas pie balti klātiem galdiem skolēnu un skolotāju sirdīs raisīja patīkamu saviļņojuma sajūtu.

 

Skolotāja Ineta Šteinberga