Lasīšanas stundas bibliotekā

Sākot ar februārī skolā notiek regulāras lasīšanas stundas bibliotekā 1.-3. klasēm. Lasīšanas stundas piedāvā iespēju veicināt bērnu interesi par lasīšanu un iepazīstināt ar bibliotēkas resursiem. Tas rada ilgtermiņa attiecības ar grāmatām un bibliotēku.

Lasīšanas stundas bibliotēkā bērniem attīsta vairākas svarīgas prasmes un iemaņas:

lasītprasmes attīstība;

vārdu izpratne un paplašināšana;

sapratne par stāsta struktūru;

kritiskā domāšana un analīze;

radošums un izteiksmes prasmes;

sociālās prasmes;

interese par lasīšanu un bibliotēku;

pašizpausme un pašpārliecinātība.