Kādu mācību virzienu izvēlēties?

Lai 8.-9. klašu izglītojamiem rastos izpratne par karjeras virzību, skolas psihologs deva padomus un sniedza konsultācijas par karjeras virzību. Bija piedāvāta pašizpētes Dž. Holanda metode, kura palīdz vairāk uzzināt par sevi un izglītības, profesionālās karjeras izvēlēm. Tests balstīts uz pieņēmumu, ka cilvēkus var iedalīt 6 tipos: praktiskais, izzinošais, sociālais, mākslinieciskais, uzņēmīgais, tradicionālais. Lai noskaidrotu sev piemērotāko profesionālo jomu, vecāku klašu skolēni pildīja J.A. Kļimova aptauju. Metodika ir domāta noslieces noteikšanai uz konkrētiem profesiju tipiem. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem tiek atklāta personas orientācija piecos profesiju tipos: “Cilvēks – Daba; Cilvēks – Tehnika; Cilvēks – Cilvēks; Cilvēks – Tehnika; Cilvēks – Mākslas tēls”.

Psiholoģe N.Gairene-Belozuba