Izlaidums 2023

Beidzot klāt ir tik ilgi gaidītā vasara ar krāšņām krāsām un smaržām, ziediem, putnu balsīm, kas nerimstas vēl ilgi skanēt vakaros. Katra diena ir neatkārtojama, jo piemīt savs šarms un pārsteigums.

Šāda īpaša un ļoti gaidīta diena bija arī 2023. gada 16. jūnijs, jo tā bija 9. klašu izlaiduma diena. Pavisam skolu absolvēja 11 jauku, uzņēmīgu, radošu un spējīgu jauniešu, kas ir apņēmušies īstenot savus sapņus, turpinot savas skološanās gaitas izvēlētajās mācību iestādēs. Pasākums sākās ar absolventu un viņu audzinātāju ienākšanu aktu zālē, kur tos sagaidīja viesi, pedagogi. Pēc tam visi nodziedāja valsts himnu. Tika skandēts  jauks dzejolis par godu absolventiem. Pēc tā emocionāli pacilājošu un aizkustinošu svinīgo  runu teica skolas direktore Gunta Paslauska, novēlot izdošanos visiem 9. klases beidzējiem. Pēc svinīgās runas visi  absolventi saņēma apliecību par skolas beigšanu. Viņus ar skaistiem  ziediem un dāvanām sveica radinieki, draugi, skolotāji. Arī absolventi pateicās skolai un skolotājiem, uzdāvinot  ziedus un pašu veidotās dāvanas. Tika dziedātas dziesmas un skaitīt dzejoļi. 9. klases beidzēji pateicās arī saviem vecākiem par sapratni un atbalstu ikdienā. Protams, arī vecāki  sveica absolventus, viņu audzinātājas, citus pedagogus šai tik zīmīgajā dienā, uzdāvinot brīnišķīgus podus ar ziedošām puķēm kā piemiņu par šo jauko un tik svarīgo dienu. Pēc svinīgās pasākuma daļas visiem absolventiem, viņu viesiem pedagogiem bija iespēja kopīgi nofotografēties skolas priekšā, ko viņi arī čakli izmantoja. Tā tapa daudzas vērtīgas, jaukas atmiņā un sirdī paliekošas bildes.

Izlaidums ir  reizē gan  jauka, gan mazliet skumīga diena, kad it kā noslēdzas kāds zīmīgs posms katra jauna  cilvēka dzīvē, lai iesāktos jauns un būtisks etaps, kur netrūkst izaicinājumu un iespēju, jo ļoti daudz kā nezināma un pārsteidzoša vēl ir priekšā. Atliek izvēlēties pareizo virzienu, kurā doties, ja tas ir jau izdarīt, tad turpināt iesākto. Sapņi taču īstenojas vai ne? To realizācija izdosies arī mūsu absolventiem.

Ilze Bleidele