Domājot par nākotni

Izglītoties vajag, jo katra diena ir citādāka un no tās var iemācīties kaut ko jaunu. Arī skolotājam ir jāmācās, lai viņš justos pārliecinoši, droši, brīvi un būtu zinošs daudzās būtiskās jomās.

2023.gada 25. augustā aktu zālē no plkst.10.00-13.00 notika aizraujoša, praktiski radoša nodarbība, ko vadīja integrālais koučs Kristīne Joanna Golubeva.

Bez radošuma neiztikt, tikai ir jāizprot, kā to atraisīt, jo katrs cilvēks var būt mākslinieks. Kādam palīdz fotografēšana, kādam meditācija, vēl kādam grāmatu lasīšana, citam satikšanās ar draugiem vai teātra apmeklējums, ceļojumi. Cik cilvēku, tik arī variantu un iespēju.

Joanna Kristīne Golubeva piedāvāja iespēju atcerēties bērnību, kad visi dzīves notikumi tikai sākās, zāle bija zaļāka, āboli sarkanāki, bet aiz stūra skatījās Sarkangalvīte ar vilku, bet no jumta kores māja Karlsons un Brālītis. Bērnība un fantāzijas pasaule ir tik saistītas, bet ar laiku, cilvēkam pieaugot, nemanāmi izzūd šī sasaiste. Iestājas rutīna. Kristīne Joanna Golubeva atgādināja, ka svarīgi tomēr ir laiku pa laikam atcerēties, ka ne vienmēr viss ir jāuztver nopietni. Laiku pa laikam ir jāļauj sev sajusties kā mazam bērnam, kas redz arī neparasto ikdienā-lietās, parādībās.

Skolotājiem tika piedāvāts izspēlēt transformācijas spēles, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus, attīstīt talantus, tikt skaidrībā par saviem uzskatiem. Kā arī asociatīvās kartītes “Tarakāni” par cilvēku iekšējiem šķēršļiem. Nodarbībā pedagogi aizdomājās par “tarakāniem”, kas piemīt katram, kā no tiem atbrīvoties un cīnīties.

Visiem dalībniekiem bija iespēja pateikt nodarbības galvenās atziņas, kas patika visvairāk, kas tika iegūts. Radās iespēja paplašināt dalībnieku izpratni par kolektīva pozitīva mikroklimata radīšanu, brīvās savstarpējās komunikācijas veidošanu, ka arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas kolektīva saliedēšanai. Pedagogi atzinīgi novērtēja kopīgi pavadīto laiku un izteica vēlmi satikties vēlreiz. Tā raiti, kopīgi darbojoties, smejoties, atbalstot citam citu, pagāja laiks.

Skolotāja Ilze Bleidele