Dalība vietējos un starptautiskos konkursos

2022./2023. m.g. II semestris ir sācies ar ļoti lielu dažādu vizuālās mākslas konkursu piedāvājumu – gan Latvijas mērogā, gan starptautiski. Piedalījāmies un savus darbus iesūtījām

INTERNATIONAL VISUAL ARTS CONTEST RULES 2023 FRANCIJA.

 Šī gada konkursa tēma “Tales and legends of my country” – Manas valsts pasakas un leģendas. Kā viena no mūsu piedāvātajām tēmām bija pasakas par dzīvniekiem – zaķis un viņa draugi. Otra pasaka – leģenda, ko vēlējāmies parādīt pasaulei, bija Sprīdītis.

51st  INTERNATIONAL  CHILDREN’S EXHIBITION OF FINE ARTS

LIDICE 2023 ČEHIJA 

Šī ikgadējā konkursa tēma šogad bija DEJA. Deja, kuru patīk dejot, deja, kura iedvesmo, deja, kuru dejo mūsu valstī.

DAVID SHEPHERD WILDLIFE FOUNDTION GLOBAL CANVAS 2023

Šis konkurss notiek katru gadu, veltot uzmanību dažādu ekosistēmu līdzāspastāvēšanai. Konkursa tēma “BIODIVERSITY – THE COMPLEX WEB OF LIFE.” – Bioloģiskā daudzveidība – dzīves kompleksais tīmeklis.

Mēs apskatījāmies dzīvi okeāna dzelmē. Savā darbā – 3D kolāžā, centāmies attēlot košo un krāsaino zemūdens pasauli.

Skolotāja Mārīte Jevstigņejeva