52. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2024”

Apvienoto Nāciju Organizācija 2024. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko kamieļu aizsardzības gadu un Pasaules Pasta savienības 150.gadadienas gadu. Tāpēc 52.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa „LIDICE 2024” tēma  bija “KARAVĀNA”. 

Konkursa tēma un plašais apakštēmu loks iedvesmoja mūsu audzēkņus piedalīties šajā konkursā. Konkursā varēja attēlot –

Karavāna – ceļošana, piedzīvojumi, brīvība. Ceļošana no vietas uz vietu, pieredze, dzīvošana saskaņā ar dabu, ceļošana bez robežām, pārvietošanās brīvība.

Kamieļi, lamas, alpakas – kamieļu dzimtas dzīvnieki neaizstājami globālajā ekosistēmā, tādēļ ir jānovērtē viņu ieguldījums un jāatbalsta viņu aizsardzība.

Kravas transports – dažādu preču pārvietošana lielos attālumos.

Pasta ieguldījums cilvēku saziņai un preču piegādei lielos attālumos. 

Mūsdienu tehnoloģiju nozīmīgā loma komunikācijā.

Mūsu audzēkņi labprāt uzzināja, kas ir karavāna un ar interesi attēloja kamieļus.

13 radošie darbi nu ir devušies uz Čehiju, lai piedalītos konkursā.

Vizuālās mākslas skolotāja Mārīte Jevstigņejeva